آویسا یزدانی

آویسا یزدانی دانش‌آموخته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه شهید بهشتی است، او در سال‌ ۱۳۹۶ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود را در برنامه‌ی T-Thesis در توییک پیش برد. پروژه‌ی میان‌بافت، نتیجه‌ی فعالیت او در این مدت است.
<