آبان, ۱۴۰۰

پاپ-آرچ

استودیوی پاپ-آرچ [Pop-Arch ] تمرینی فرا رشته‌ای در طراحی پژوهی است که به صورت دوگانه ای از مجموعه درسگفتارهای تاریخ و تئوری پاپ-آرت و تمرین‌های طراحی پاپ-آرچ تعریف شده است.
در پاپ-آرت [Pop-Art ] چه می‌کنیم؟
پاپ-آرت به عنوانِ یک جنبشِ هنری پیشگام، از اواسطِ قرن بیستم در آمریکا شکل گرفته‌است که در آن تصاویر خلق شده توسط هنرمندان این سبک از انبوه اخبار روزنامه‌ها، تبلیغات و دیگر اشکال مدرن‌گرایی الهام می‌گیرند.
مصرف‌گرایی در تمامی ابعاد زندگی، که از اواخر قرن بیستم در دنیا رواج پیدا کرد از جمله مضمون آثار این جنبش است.
رنگ‌های جسورانه، تکرار آهنگین و فضای روزانه‌ی زندگیِ عامه‌ از جمله مشخصات آثار خلق شده در این سبک است.
واقع‌گرایی به شکلِ عامه‌پسند در تصاویر هنر پاپ موج می‌زند. ناهنجاری‌ها با آرایشی مبتکرانه و چشم‌نواز در برابر چشمِ مخاطب قرار می‌گیرند.
در بخش اول استودیو ؛ در قالب مجموعه‌ای از درسگفتارها و تمرین‌های مرتبط و با نگاهی تحلیلی به موضوع پاپ-آرت و تاریخچه و تئوری آن، معیارهایی برای ارزیابی آثار این جنبش بررسی می‌شود؛ و در ادامه با شناخت و بررسی این جنبش، به دنبالِ ایجادِ دیدگاه ویژه و نو برای خلاقیت در معماری و تولید فضا هستیم.
در پاپ-آرچ [Pop-Arch ] چه می‌کنیم؟
متاثر از بررسی مفهومی و تاریخی و مبتنی بر نمونه‌های ارایه شده در سمینارهای پاپ-آرت، استودیوی پاپ آرچ در نیمه‌ی دوم متشکل از تمرینی طراحی محور خواهدبود. افراد با انتخاب و بررسی تحلیلی معیارهایی که آثار هنرمند را در زمره ی آثار پاپ قرار داده است، سعی در ترجمان معیار های شناسایی شده به یک محصول فضامند خواهند داشت.
نتیجه‌ی این فعالیت در یک رویداد با شرکت‌کنندگان محدود به نمایش گذاشته می‌شود.
همچنین مستندات تولید شده در استودیو در نسخه‌ای از مجموعه‌ی توییک 101 منتشر خواهد شد.
.
.
.
استودیوهای آزاد
مدرسین: سالومه بحرینی‌فر، نشید نبیان
دستیار مدرس: آویسا یزدانی
ژوری تمرین‌های طراحی: رامبد ایلخانی
گروه پژوهش و طراحی : آیدا ارشادی، فریبا فیروزبیگی، فرناز هنربری، هادی آل‌داود، میترا هادی‌پور، پریسا شیری، سعید رمضانی، سپیده عسگری، شیدا قطبی
<