شهریور, ۱۴۰۰

میکرویونیت‌های شهری

توسعه‌ی نامتوازن جمعیت و بستر فیزیکی شهر، سبب شده است که شهرها روز به روز فشرده‌تر شوند.
ازسوی دیگر، تأثیرپذیری بازار املاک و مستغلات از نوسانات اخیر ارز و طلا، کمبود الگوهای سکونتِ توسعه‌یافته بر اساس نیاز شهروندان و پدیده‌ی اعیانی‌سازی، در کنار عوامل ریز و درشتِ دیگر سبب شده تا «اسکان» در شهر تهران به یک مسئله‌ تبدیل شود.
میکرویونیت‌ ، الگویی جدید  از توسعه مسکن است که به عنوان راه‌حلی به این مسئله شکل گرفته‌‌است و به نظر می‌رسد توسعه‌ی میکرویونیت‌های شهری در تهران، یک سناریوی محتمل در آینده‌ی نزدیک است.
میکرویونیت‌ تنها یک گونه از مسکن نیست؛  بلکه بازنمودِ الگویی از سکونت  است. این تغییرِالگوی سکونت و سبک زندگی در میکرویونیت‌ها ، باعثِ تغییرِماهوی موضوع اسکان در شهر خواهد‌شد که نیازمند بازبینی و تعریف پارادایم های جدیدطراحی است. این بازبینی باید به عنوان ابزار طراحی در لایه های مختلف و در عین‌حال مکملِ هم صورت گیرد تا  بتوان ادعا کرد که به راه‌حلی کارآمد، امکان پذیر و قابل توسعه در الگوی مسکن شهری  دست یافته‌ایم.
.
.
.
استودیوهای شهریت فرصت‌گرا
مدرس: نشید نبیان
دستیار مدرس: آویسا یزدانی
ژوری تمرین‌ها: رامبد ایلخانی
گروه پژوهش و طراحی : نرگس رضایی، اوین هاشمی، پانته‌آ خلفی، شقایق محمودی، امیرحسین لاهوتی، نگار باقرپور، سحر قربانی، مریم پاوپر
<