اسفند, ۱۴۰۰

معماری و برندینگ [فرا]مرزی

نمایشگاه جهانی در رسانه‌ها و جامعه جهانی به عنوان اکسپو شناخته می‌شود و برخی به آن عنوان المپیک فرهنگی ملل را داده‌اند. این مدولِ استودیو اولاً با تکیه بر تجربه‌ی طراحی برای پاویون ایران در اکسپوی 2020 دبی، تمرینی برای ارزیابی عاملیت های مختلفی است که معماری به عنوان یک رشته در حوزه‌ی برندسازیِ ملی دارد و ثانیاً به این نکته می‌پردازد که طراحی پاویون چگونه می‌بایست به موضوع و تم جهانی اکسپو  پاسخ دهد. سوالی که مطرح می‌شود  این است: «چگونه می توان  یک  ویژگی خاص را در یک دنیای بیش از حد متصل و فوق‌العاده مسطح برای یک ملت حفظ کرد؟» یا به عبارت دیگر، در طراحی پاویون‌های ملی، «چگونه از لحاظ معماری به طور همزمان محلی و جهانی باشیم؟»
این استودیو با یک گزارش کلی در مورد اینکه چگونه ایده‌ی پاویون ایران در نمایشگاه 2020 دبی از گفتگوهای بین‌رشته‌ای شکل‌گرفت، چگونه به یک پروژه معماری تبدیل شد، چگونه ساخته‌شد و چگونه توسط عموم مردم پس از مراسم استفاده مورد استقبال قرارگرفت، آغاز می‌شود.
سپس استودیو به تمرین کوتاهی ورود ‌می‌کند که در آن هر‌گروهِ دانشجویی مسئول ارزیابی انتقادی یک پاویون ملی  بر اساسِ استراتژیِ برندسازی ِآن کشور و‌ موضوع کلی نمایشگاه “ارتباط ذهن ها، ایجاد آینده” می‌شود. این مطالعه‌ی اولیه با تمرین طراحی که بر ارائه‌ی طرحی جایگزین برای پاویونِ ملی موردِ مطالعه توسط هر گروه متمرکز است، دنبال خواهد‌شد.
.
.
.
استودیوهای آزاد
با همکاری : دانشکده معماری دانشگاه میامی
مدرسین: نشید نبیان، رامبد ایلخانی
دستیار مدرس: آویسا یزدانی
دانشجویان : امیرحسین لاهوتی، اوین هاشمی، الهام پدرامی، فائزه بشارت، مهرناز پناهی فر، نارینه داودیانس، نسیم خیبری، پانته آ خلفی، رامتین میرمحمد صادقی، رعنا عباسی، محمدعلی رئوفی
 تشکر ویژه از : حسین مدنی، علی منصوری
<