بهمن, ۱۳۹۶

اتوپیا

حرکت به سوی استانداردهای بالاتر برای زندگی شهری نیازمند این است که از سویی تصمیم‌گیرندگان شهر فهمی عمیق داشته‌باشند؛ و از سوی دیگر، سطح آگاهی عموم مردم نیز ارتقا پیدا کند. مستندسازی شرایط فیزیکی یک شهر می‌تواند منجر به افزایش سطح آگاهی شهروندان از لایه‌های سطح زندگی شهری آن‌ها شود.
اتوپیا به عنوان یکی از نتیجه‌های پروژه‌‌ی تهران فاسادز- آرشیوی از نماهای ساختمانی قابل‌توجه تهران در بستر اینستاگرام - یک بازی دیجیتال مکان-محور است که هدف آن، ارتقای سطح آگاهی عمومی از ظرفیت‌ دارایی‌های فرهنگی-اجتماعی معماری تهران است.
اتوپیا بستری برای مستندسازی بناهای برجسته‌ی تهران است. بازیکنان در طول بازی به صورت بصری با فضاهای مستند درگیر می‌شوند و به طور غیر مستقیم المان‌های شاخص معماری شهر را به عنوان بازیگران کانونی در یک قالب جدید تجربه می‌کنند.
اتوپیا با همکاری استودیو سرگرمیدن توسعه یافته و برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

.

.

.

شریک و حامی مالی پروژه : استودیو سرگرمیدن
مدیر پروژه : بهزاد خرم
<