شهریور, ۱۳۹۶

به روایت داده‌های تهران

نخستین گام در راه شناخت آینده‌های نامطلوب شهر تهران، پیدا کردن روندهایی است که در حال حاضر در شهر در جریان هستند. در این راستا، جمع‌آوری داده بهترین راه برای رصد کردن وضعیت موجود است. 
پروژه‌ی «به روایت داده‌های تهران» در قالب یک کارگاه کوتاه مدت به میزبانی توییک شکل گرفت و تمرکز آن بر بهره‌برداری هر چه بیشتر از جمع‌آوری و مصورسازی داده‌های طراحی‌محور شهری است. در واقع، داده‌های مورد هدف، از محیط پیرامونی و باورهای شهرنشینان نشأت گرفته و قادر به شکل‌دهی به روایات هستند.
این پروژه مجموعه‌ای از سیزده تمرین در زمینه‌ی مصورسازی داده‌های شهری است که دامنه‌ی گسترده‌ای را - از فعالیت‌های ساختمانی بی‌سامان و موقعیت گسل‌های زلزله، تا ترافیک و شبکه‌ی برق - دربرمی‌گیرند و در سایت www.tehran-now.ir قابل دسترسی هستند.

.

.

.

مدیران پروژه : ماهان مهروز . پویان بیزه
گروه پژوهش و طراحی‌ : لنا وفایی . حامد ابراهیمی . محمد زنجانیان . نگار احمری . فرناز فرشاد . آرزو خامسی . موژان آیت‌اللهی . کسرا قوی‌دل . صدف دانش‌پژوه . صالح اسدزاده . پریسا بیزه . شایسته زمانی . صبا ثابت . زهرا کاظمی . مهسا زمانی . سحر عسگری . سارا ثقفی . حسام موسوی‌نژاد . علی‌رضا داوری‌نژاد . ملیحه وصفی‌نژاد . سهیل باقری . نیلوفر حسینی . نرگس قدیانی

 

<