درباره‌ی تی-پرو

تی-پرو برنامه‌ای است که در آن توییک به نهادهای بخش خصوصی و عمومی، خدماتی را به عنوان نهاد مشاور یا نهاد همکار ارائه می‌دهد. این برنامه، خدماتی که زیر چتر بزرگ‌تر طراحی سیستم‌های فضامند جای می‌گیرند را پوشش می‌دهد؛ از طراحی بسترهای دوگانه‌ی دیجیتال و فیزیکی، تا خلق سناریوهای تعاملی، تا پژوهش در مورد روندهای شهری و سبک زندگی معاصر پایدار.

.

.

.

اگر به نمایندگی از یک نهاد بخش خصوصی یا عمومی به همکاری با توییک علاقه‌مند هستید، درخواست خود را به نشانی info@tuic.ir بفرستید.

 

<