فروردین, ۱۳۹۷

آی-واتر

نبود الگوی یکپارچه در مصارف خانگی و کشاورزی و صنعتی، حفر چاه‌های غیرقانونی، و برداشت بی رویه وغیراصولی از منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی، و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی، ایران را با بحران جدی بی‌آبی روبه رو ساخته است. بخش قابل‌توجهی از این بحران، نتیجه‌ی آگاه نبودن مردم در مقیاس وسیع از ابعاد گوناگون وضعیت آب ایران، میزان ردپای آبی خود در مصارف روزانه، و نیز چگونگی گام برداشتن در راستای اصلاح الگوهای مصرف‌شان است.
پروژه‌ی آی-‌واتر تلاش کرد تا آگاهی بخش کوچکی از مردم را در مورد میزان آب مجازی مصرفی خود افزایش دهد. این آگاهی‌بخشی هم از راه شبکه‌های اجتماعی و هم از راه رویدادهایی با عنوان ردپای آبی در چند کافه‌ی تهران از جمله ژی‌کافه و سام‌کافه برگزار شد. در حاشیه‌ی این رویدادها، تابلوهایی برای آگاهی‌بخشی مردم درباره‌ی آب مجازی گیاهان خوراکی در اختیار کافه‌ها قرار گرفت تا آن‌چه در رویدادها آغاز شد، ادامه یابد. 

.

.

.

پژوهش و طراحی : نغمه الفت . مهتاب باقری‌ها . زینب علویان . فریبا مشهدی

 

<