اردیبهشت, ۱۳۹۵

فرامجسمه‌ها

شناخت عناصر درهم تنیده و پویایی پدیده‌های شهری نیازمند ابزارهایی  پیشرفته و با طراحی متناسب است. با پیشرفت‌های به‌وجودآمده در دستگاه‌های خودساخته‌‌ی جمع‌آوری داده، ابزارهای مدل‌سازی دیجیتال و الگوریتمیک، و فنون ساخت دیجیتال، به نظر می‌رسد می‌توان از شیوه‌های داده‌نگاری دیجیتال عبود کرد و به کالبدسازی داده‌ها پرداخت.
پروژه‌ی ابرمجسمه‌ها پژوهشی بود بر سه‌گانه‌ی جمع‌آوری داده، آنالیز داده و مصورسازی/کالبدسازی داده؛ با تأکید بر به‌کارگیری ظرفیت‌های شیوه‌های ساخت دیجیتال به عنوان ارزش افزوده. خروجی این پروژه شامل سه داده‌-مجسمه‌ بود:
MyCityBit ، Sense-able Memories ، Voxel City
این پروژه در قالب یک کارگاه دو هفته‌ای به نام مدرسه‌ی تابستانی بین‌المللی ۲۰۱۶ - برنامه‌ای که هر ساله از با مدیریت و راهبری انستیتوی معماری پیشرفته‌ی کاتالونیا برگزار می‌شود - توسعه یافت. این کارگاه به صورت همزمان در شهرهای بارسلونا، مسکو، پکن، بیروت، نیویورک و تهران برگزار شد.

.

.

.

مدیر پروژه : مهران داوری
مشاوران : امین بهرامی . رامین شام‌بیاتی . مهدی نجفی . لیلی طایفی
دستیاران مشاور : ملیکا فرازنده . نیلوفر نجفی . سونای ثروت‌خواه
با تشکر از : آلدو سولاتزو (مدیر بین‌المللی مدرسه‌ی تابستانی) . مسئولین و اساتید انستیتوی معماری پیشرفته‌ی کاتالونیا

 

<