سمن بزازیان

سمن بزازیان دانش‌آموخته‌ی معماری است. آن‌چه که برای او اهمیت دارد، فرآوری افکار و ایده‌ها و خلق اثر است. در فرايند طراحی، او تعامل اجتماعی را محور قرار می‌دهد.
سمن پس از تجربه‌ی کار در دفاتر معماری، به عنوان طراح و پژوهشگر در پروژه‌ی بازی‌های رژیم غذایی پایدار در پاییز ۱۳۹۷، و نیز به عنوان مشاور در پروژه‌ی بازاشتراک در تابستان ۱۳۹۸ با توییک همکاری کرد.

 

<