سحر قربانی

سحر قربانی دانش آموخته معماری از دانشکده هنر معماری تهران جنوب با پایان نامه حل مسئله ای اجتماعی مسکن برای زنان بی خانمان های شهر تهران است. او فعالیت حرفه ای خود را در معماری از سال 95 آغاز کرد. در کنار آن طراحی آبجکت های کاربردی سرامیکی را شخصا دنبال می کند حوزه تحقیقاتی که مورد توجه او مسایل اجتماعی هستند که با معماری گره می خورند
سحر در تابستان سال 1400 به عنوان محقق و طراح به منظور توسعه الگو های آلترناتیو برای زیست پذیری میکرویونبت ها در شهرهای ایران  به استودیو " میکرویونیت های شهری"در  توییک پیوست. در این استودیو، سعی او بر این بوده تا با مطالعه الگو فضایی تمرکز بر طراحی نظامی ارگانیک به وسیله معماری برای قابل  زیست کردن حفره های موجود در فضاهای شهری تهران داشته باشد
<