مژده مهدوی

مژده مهدوی، معمار و طراح شهری است و هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر دکتری طراحی در دانشگاه هاروارد فعالیت می‌کند. او در دانشکده‌ی طراحی هاروارد، ویراستار دوازدهمین نشریه‌ی New Geographies است و در دوره‌های گوناگون تدریس می‌کند. جغرافیاهای دیجیتال، نظریه‌ی شهری انتقادی، مطالعات داده‌های انتقادی، شهری شدنِ سیاره‌ای، و ارتباط میان فرآیندهای نوظهور شهری شدن، عدالت اجتماعی-فضایی، طراحی و برنامه‌ریزی شهری مشارکتی، و سیاست‌های هوش شهری، از عرصه‌های پژوهشی مورد علاقه‌ی مژده هستند.
مژده دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی پست مستر در معماری و شهرسازی در مدرسه‌ی عالی ملی معماری لاویلت پاریس، و کارشناسی ارشد معماری منظر در دانشگاه تهران است. او تجربه‌ی کار در دفترهای معماری و طراحی شهری در پاریس، تهران و آلمآتی را دارد. او به عنوان همکار در Harvard Bloomberg City Leadership Initiative با Syracuse’s Office of Accountability همکاری کرده است. 
مژده در سال ۱۳۹۶ در همکاری خود با توییک به عنوان پژوهشگر، به بررسی کارآمدیِ ترکیب روش‌های آنلاین و آفلاین و نیز فناوری‌های دیجیتال در فرآیند پیچیده‌ی مشارکت عمومی پرداخت.
<