مهتاب باقری‌ها

مهتاب باقری‌ها دانش‌آموخته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه تهران است. او به طراحی بر اساس تعاملات اجتماعی در زندگی شهری و پایداری اجتماعی، فضاهای تغییرپذیر، و طراحی زمینه‌گرا علاقه‌مند است. از فعالیت‌های مهتاب می‌توان به همکاری با شرکت معماران RMM، پژوهش در حمل‌ونقل شهری، بازیابی فضاهای مرده‌ی شهری در منطقه‌ی دربند، فعالیت در تیم اجرایی تادااکس۲۰۱۴، و کسب رتبه‌ی دوم در مسابقه‌ی فضای دوست‌دار کودک (برگزار شده توسط مؤسسه‌ی تهران) اشاره کرد. 
مهتاب در بازوی T-Lab در توییک به کمک پژوهشگران دیگر، پروژه‌ی i-Water را در سال ۱۳۹۶ شکل داد.

 

<