فریبا مشهدی

فريبا مشهدی دانش‌آموخته‌ی كارشناسي ارشد معماری در دانشگاه تهران است. او پایان‌نامه‌ی خود را با موضوع طراحی یک خانه‌ی سالمندان به انجام رسانده‌است. فریبا سابقه‌ی پژوهش در زمينه‌ی محرميت در خانه‌های سبك تلفيقی مکتب قاجار و ارائه‌ی طرح‌های پیشنهادی در رابطه با باززنده‌سازی سینماهای رها شده در تهران را دارد.
فریبا در بازوی T-Lab در توییک به کمک پژوهشگران دیگر، پروژه‌ی i-Water را در سال ۱۳۹۶ شکل داد و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ نیز عضو برنامه‌ی T-Residency است.

 

<