اسفند, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۹ : ۱۰۱ درس درباره‌ی فعّال‌سازیِ منابع شهری با هدف افزایش فعّالیت فیزیکی

بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارشي‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬سلامت‭ ‬جهاني،‭ ‬نرخ‭ ‬مرگ‌و‌مير‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬فعاليت‌‭ ‬فيزيكي‭ ‬كم‭ ‬شهروندان‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬2/3‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است‭ .‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علل‭ ‬ديگر‭ ‬مرگ‌و‌مير‭ ‬شهري‭ ‬‌‭(‬مانند‭ ‬خشونت،‭ ‬آلودگي‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬تصادف‌هاي‭ ‬جاده‌اي‭) ‬‌نرخ‭ ‬بسيار‭ ‬پايين‌تري‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬براي‭ ‬پيش‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬شهري‭ ‬با‭ ‬شهرونداني‭ ‬سالم‌تر،‭ ‬پيدا‭ ‬كردن‭ ‬راه‌حل‌هايي‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬فعاليت‌فيزيكي‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬اولويت‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬بهار‭ ‬1398،‭ ‬توييك‭ ‬يك‭ ‬استوديوي‭ ‬طراحي‭-‬پژووهشي‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬سلامتي‭ ‬شهري‮»‬‭ ‬برگزار‭ ‬كرد‭. ‬نتيجه‌ي‭ ‬اين‭ ‬استوديو،‭ ‬دو‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬نام‌هاي‭ ‬‮«‬تهران21‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ماروپله‌ي‭ ‬شهري‮»‬‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقياسي‭ ‬كوچك‭ ‬سعي‭ ‬در‭ ‬فعال‌سازي‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬شهري‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬افزايش‭ ‬فعاليت‭ ‬فيزيكي‭ ‬شهروندان‭ ‬تهران‭ ‬داشت‭.‬
اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬مروري‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬آن‌چه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تجربه‌ي‭ ‬پژوهش،‭ ‬ايده‌پردازي،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اجراي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
نمایش یک‌صفحه‌ای [عمودی]
نمایش دوصفحه‌ای [افقــی]

 

<