اسفند, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۶ : ۱۰۱ درس از تجربه‌ی یک پروژه با محوریتِ زباله‌ی شهری

ميزان‭ ‬زباله‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬ديگر‭ ‬شهرهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭ .‬سرانه‌ي‭ ‬توليد‭ ‬زباله‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬تهران‭ ‬800‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬تهران‭ ‬1200‭ ‬گرم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روزانه‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬9‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬زباله‭ ‬با‭ ‬ارزشي‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬8000‭ ‬ميليارد‭ ‬ريال‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬توليد‭ ‬مي‌شود‭.‬
نزديك‭ ‬به‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬زباله‌هاي‭ ‬تهران،‭ ‬زباله‌هاي‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬بازيافت‭ ‬است؛‭ ‬زباله‌هايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬چرخه‌اي،‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬دفع‌‭ ‬آن‌ها‭ ‬پيشگيري‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬پيامدهاي‭ ‬مخرب‭ ‬زيست‌محيطي‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬داد‭.‬
اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬صدويك‭ ‬درس‭ ‬از‭ ‬تجربه‌ي‭ ‬ارائه‌ي‭ ‬راه‌حل‌هايي‭ ‬براي‭ ‬باقي‭ ‬نگه‌داشتنِ‭ ‬زباله‌هاي‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬قابل‌‭ ‬بازيافت‭ ‬در‭ ‬چرخه‌ي‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬مستندسازي‭ ‬كرده‌است‭. ‬اين‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬استوديوي‭ ‬طراحي‭-‬پژوهشي‭ ‬‮«‬زباله‌ي‭ ‬شهري‮»‬‌‭ ‬در‭ ‬توييك‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬1397‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
نمایش یک‌صفحه‌ای [عمودی]
نمایش دوصفحه‌ای [افقــی]

 

<