اسفند, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۵ : ۱۰۱ درس از تجربه‌ی فعال‌سازیِ فضاهای رهاشده‌ی زیرِ پل‌های شهری : کارگاهِ پل‌شهر

در شهر تهران‭ ‬هم‌اكنون‭ ‬از‭ ‬كمبود‭ ‬فضاهاي‭ ‬عمومي‭ ‬رنج‭ ‬مي‌برد؛‭ ‬فضاهايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬همه‌ي‭ ‬اقشار‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬آزادانه‭ ‬گستره‌ي‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬را‭ - ‬با‭ ‬حس‭ ‬تعلق‭ ‬كافي‭ - ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬جاي‭ ‬دهند‭. ‬كارگاه‭ ‬پلشهر،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬آزمودن‭ ‬راهكارهاي‭ ‬عملي‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬فعال‌سازيِ‭ ‬فضاهاي‭ ‬زير‭ ‬پل‌هاي‭ ‬شهري‭ ‬تعربف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬يافت‭ .‬اين‭ ‬فضاها‭ ‬هم‌اكنون‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬مي‌دهند‭. ‬فضاهاي‭ ‬زير‭ ‬پل‭ ‬نمي‌توانند‭ ‬مورد‭ ‬مداخله‌هاي‭ ‬سخت‭ ‬شهري‭ ‬قرار‭ ‬گيرند؛‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬ميزباني‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬آماده‌اند‭.‬
در‭ ‬قالب‭ ‬يك‭ ‬همكاري‭ ‬يك‌هفته‌اي،‭ ‬گروهي‭ ‬از‭ ‬معماران‭ ‬جوان‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬راه‌حل‌هايي‭ ‬تاكتيكي‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬مداخله‌ي‭ ‬موقت‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬زير‭ ‬پل‭ ‬روشندلان‭ ‬تهران‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭. ‬خروجي‭ ‬اين‭ ‬همكاري،‭ ‬يك‭ ‬مكان‌سازي‭ ‬مشاركتي‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬آخر‭ ‬هفته‌‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬شهروندان‭ ‬بود‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬صدويك‭ ‬درس‭ ‬از‭ ‬كارگاه‭ ‬پلشهر‭ ‬مستندسازي‭ ‬شده‌است‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
نمایش یک‌صفحه‌ای [عمودی]
نمایش دوصفحه‌ای [افقــی]

 

<