بهمن, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۱ : ۱۰۱ نکته در معرفی شهرسازی تاکتیکی

توسعه‌ی پرشتاب شهرنشینی، روند آشفته‌ی تغییرات اقلیمی و کاهش بازده جهانی‌سازی، منابع انسانی، اقتصادی و به‌ویژه طبیعی را در کلان شهرها تحت فشار قرار داده‌اند. در چنین شرایطی ما ناگزیریم تا با «کمتر» به «بیشتری» برسیم؛ ناگزیریم به فضای شهری دوباره و با نگاهی خلاقانه نگاه کنیم تا با آن‌چه هست بتوانیم بهترین فضا را خلق کنیم؛ و ناگزیریم از خود دیگر ردپایی به جا نگذاریم.
رویکرد اصلی شهرسازی تاکتیکی در راستای توانمندسازی اقشار گوناگون جامعه برای خلق فضاهای دلخواه و پویا در مقیاس شهر و محله است. این روند با شناخت نیازهای خاموش محله و همکاری در روشن‌سازی آن‌ها رقم می‌خورد و به طرح چاره‌ای مختص آن بافت و اهالی می‌پردازد و با مداخلات خردـمقیاس شهری، زمینه را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت فراهم می‌کند.
این نوشته از مجموعه‌ی توییک ۱۰۱، شهرسازی تاکتیکی را در قالب تاریخ و گفتگوهای پیرامون آن به صورت صد و یک نکته معرفی می‌کند.
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :  ۱۰۱نکته در معرفیِ شهرسازیِ تاکتیکی 
<