[ منابع پژوهش با دسترسی باز ]

.
Sci-hub
دسترسی آزاد به ده‌ها میلیون مقاله‌ی پژوهشی
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Freepaper
دسترسی آزاد به کتاب‌ها و مقاله‌ها از منابعی مانند science direct و springer
معرفی شده از سوی : مهدی نجفی

.

Semantic Scholar
دسترسی به پژوهش‌های peer-reviewed از منابع معتبر
معرفی شده از سوی : آران محی‌الدین

.

Google Scholar
موتور جستجوی وب برای مرور ادبیات
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

<