[ کات‌اوت‌ها ]

.

Jugaad Render
کات‌اوت‌هایی از فرهنگ هند 
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Skalgubbar 
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Mrcutout
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Just Not the Same 
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Nonscandinavia
کات‌اوت‌هایی با گوناگونی نژادی 
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Cutout Mix
کات‌اوت‌هایی با استایل‌های گرافیکی خاص
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Clipped 
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Pimp My Drawing
در فرمت‌های : AI . DWG
معرفی شده از سوی : مهتاب حمزه‌لوی

.

<