[ اجتماع آنلاین برای برنامه‌نویس‌ها ]

.

Github
فضای کار اشتراکی برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار
معرفی شده از سوی : آران محی‌الدین

.

Stackoverflow
اجتماع آنلاین توسعه‌دهندگان برای یادگیری و اشتراک‌گذاری دانش
معرفی شده از سوی : مهدی نجفی

.

<