[ پالت‌های رنگ ]

.

Adobe Color 
معرفی شده از سوی : سروین سرابی دریانی

.

Pantone 
معرفی شده از سوی : مهتاب حمزه‌لوی

.

Canva 
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

IWantHue 
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

 

<