[ سرنخ‌هایی برای نوشتنِ آکادمیک ]

.

University of Manchester
نمونه‌هایی از کلمات و عبارات مناسب برای استفاده در متن‌های آکادمیک
معرفی شده از سوی : حوریه سیل‌سپور

.

<