آبان, ۱۳۹۶

توییک تینک تنک

شهر - آن گونه که ما آن را می‌شناسیم - از لایه‌های گوناگونی شکل گرفته که هر کدام جریان‌هایی ملموس یا ناملموس را دربرمی‌گیرند؛ جریان‌هایی که هر کدام با زمینه‌های گوناگونی از دانش سر و کار دارند. ارائه‌ی راه‌حل‌های نوآور، امکان‌پذیر و قابل گسترش برای حل مسائل شهر معاصر، با توجه به انگاشتن شهر به عنوان یک فوق مسأله و نه به عنوان یک پروژه، مستلزم ورود به حوزه‌های گوناگونی از دانش در نخستین مرحله یعنی تعریف چالش است.
توییک در راستای تقویت فرآیند تصمیم‌سازی و تعریف چالش برای پروژه‌های آینده‌ی خود، با دعوت از متخصصین و فعالان عرصه‌های مختلف علم، میزگردهایی تحت عنوان توییک تینک تنک برگزار کرد. با توجه به تقسیم شهر به چهار لایه‌ی منابع طبیعی، بستر ساخته شده، مردم و انگاره‌های رفتاری، و شبکه‌ها، چهار میزگرد میان‌رشته‌ای برگزار شد.
هر میزگرد با کمک یک گراف دایره‌ی ارتباطی مدیریت شد؛ به صورتی که این گراف که شامل ۵۸ متغیر تاثیرگذار بر دینامیک شهر بود، کمک می‌کرد که ایده‌های مطرح شده، با ارتباط دادن دو به دوی متغیرها، در قالب خطوط متصل کننده‌ی آن‌ها، در گراف به تصویر کشیده شوند. این گراف در قالب یک پلت‌فرم آنلاین با دسترسی باز برای عموم برای توسعه‌ در آینده منتشر خواهد شد. 
میزگرد اول : متغیرهای شهری تهران در لایه‌ی منابع طبیعی | ۱۰ آبان ۹۶
شرکت‌کنندگان : نشید نبیان، کاوه مدنی، محمدرضا حائری، محمدرضا قدوسی، حسین مدنی، مهدی کامبوزیا، امیر نورالدینی 
.
میزگرد دوم : متغیرهای شهری تهران در لایه‌ی بستر ساخته‌شده | ۲۴ آبان ۹۶
شرکت‌کنندگان : نشید نبیان، سیدرضا هاشمی، حمیدرضا بختیاری‌زاده، مجید ابراهیم‌پور، امیر نورالدینی، حسین مدنی، محمدرضا عزیزی
میزگرد سوم : متغیرهای شهری تهران در لایه‌ی مردم و انگاره‌های رفتاری | ۸ آذر ۹۶
شرکت‌کنندگان : نشید نبیان، فرامرز پارسی، امید علیزاده، لنا وفایی، حسین مدنی، مهران داوری، امیر نورالدینی 
.
میزگرد چهارم : متغیرهای شهری تهران در لایه‌ی شبکه‌ها | ۲۲ آذر ۹۶
شرکت‌کنندگان : نشید نبیان، بهرام کلانتری، شادی سجاد، رضا حسامی‌فر، کاوه یزدی‌فرد، محمود کریمی، حسین مدنی، امیر نورالدینی
.
.
.
مدیر پروژه : مهدی نجفی

 

<