سنبل حاتمی

سنبل حاتمی دانش‌‌آموخته‌ی معماری در دانشگاه آزاد همدان است. او مقالات پرشماری در زمینه‌های مرتبط با پدیدارشناسی منتشر کرده است. سنبل از سال ۱۳۹۲ مسئول پژوهش در «دفتر معماری ما» بوده و اکنون در کنار آن در حال گذراندن دوره‌ی دکتری معماری است. او در ادامه‌ی پژوهش‌هایش در زمینه‌ی پدیدارشناسی  و نقد در معماری، در پاییز ۱۳۹۹ پژوهشی را در توییک آغاز کرد. نتیجه‌ی این پژوهش در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در قالب نسخه‌ای از نشریه‌ی توییک۱۰۱ منتشر شده و به صورت رایگان در دسترس همگان قرار گرفته‌است.
<