شیرین بارول

شیرین بارول دانش‌آموخته‌ی کارشناسی شهرسازی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تورنتو، و کارشناسی ارشد مطالعات طراحی از دانشگاه هاروارد است. او هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر دکتری در انستیتوی تحصیلات تکمیلی مطالعات بین‌الملل و توسعه در ژنو فعالیت می‌کند. ارتباط میان نهادهای توسعه، شکل‌گیری زیرساخت‌ها و زندگی روزمره، اقتصاد سیاسی استراتژی‌های توسعه با تکیه بر ایده‌های متابولیسم شهری، تغییر ساختارهای قلمرویی، و شناسایی روش‌های جدید مشارکت بخش خصوصی، دولت و جامعه‌ی مدنی از راه ایجاد زیرساخت‌های نوین و سیستم‌های تکنولوژیک، از حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه‌ی شیرین است.
شیرین در سال‌۱۳۹۶ در کنار فعالیت‌های سازمانی خود به عنوان معاون تحقیق و توسعه‌‌ی توییک، در پروژه‌های گوناگون مانند سمپوزیوم آب ایران فردا، نقشی کلیدی ایفا کرد.
<