سحر برزنی

سحر برزنی دانش‌آموخته‌ی كارشناسی ارشد معماری منظر در دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفته در معماری و ساخت‌ دیجیتال در انستیتوی تکنولوژی فدرال زوریخ ETH است. او مدتی با مهندسین مشاور نقش جهان پارس همکاری داشت. ساخت دیجیتال، تکنولوژی منظر و منظر پاسخگو، از حوزه‌های فعالیت سحر بوده است.
سحر در سال ۱۳۹۶ به عنوان پژوهشگر و طراح پایه در برنامه‌ی T-Lab توییک فعالیت کرده است.

 

<