صدرا خسروان

صدرا خسروان دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران است. او در این دانشگاه مطالعات خود را بر مهندسی طراحی و ساخت دیجیتال متمرکز کرده و عضوی از آزمایشگاه طراحی پیشرفته و ساخت نیز بوده است. همچنین او با دفتر شیوه‌ دگردیس زیر نظر امیرحسین طاهری همکاری داشته‌است.
صدرا در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به عنوان پژوهشگر و طراح پایه در برنامه‌ی T-Lab توییک فعالیت کرده است.

 

<