نوا خلوصی

نوا خلوصی دانش‌آموخته‌ی مدیریت و معماری است. او به مدت دو سال در کنار تحصیل به پژوهش در حوزه‌های مختلف معماری از جمله بررسی اشیا و چگونگی معاصر کردن آن، آینده‌پژوهی و طراحی گمانه‌زنانه برای تهران و مستندنگاری و آنالیز معماری روستایی پرداخته‌است.
نوا در توییک به عنوان پژوهشگر و طراح در استودیوی شهر ناشنوادوست فعالیت کرد.
<