نفیسه بیات

نفیسه بیات دانشجوی کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز است. از موضوعات مورد علاقه او می توان به "طراحی گمانی"، " طراحی پاسخگو " و " طراحی محاسبه ای " اشاره کرد.
نفیسه در سال 1400 به برنامه‌ی T-Lab در توییک پیوست.  هم اکنون، به عنوان پژوهشگر، در حال پژوهش گسترده‌تر می‌باش د. نتیجه این تحقیق در قالب یکی از شماره های توییک 101 منتشر خواهد شد.
<