محمدحسن توانگر

محمدحسن توانگر دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری پایدار در دانشگاه علم و صنعت ایران است. او با استودیو کنار، شرکت کارناکو، دفتر معماری زما و مهندسین مشاور تغییر روند طرح (شیفت) همکاری داشته است. 
معماری سیار، معماری تغییرپذیر، طراحی برای قشر کم‌درآمد و به کارگیری فناوری‌های نوین در طراحی‌های خرد و کلان از حوزه‌های مورد علاقه‌ی اوست.
محمدحسن در سال ۱۳۹۵ به عنوان پژوهشگر و طراح پایه در برنامه‌ی T-Lab توییک فعالیت کرده است.

 

<