احسان کوهساریان

احسان کوهساریان دانش‌آموخته‌ی مهندسی معماری در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او در پایان‌نامه‌ی کارشناسی خود درباره‌ی رابطه‌ی بین محیط مصنوع و طبیعت و سکونت‌گاه پایدار در آینده مطالعه کرد. 
احسان پس از تجربه‌ی کار در چند دفتر معماری، به عنوان پژوهشگر و طراح به استودیوی کشاورزی شهری در توییک پیوست و به همراه اعضای استودیو، پروژه‌ی باقیمانده‌های سبز را شکل داد و آن را به اجرا رساند.
<