عارف منتظری

عارف منتظری، دانش‌آموخته‌ی معماری است. او کار حرفه‌ای خود را در حوزه‌ی طراحی و ساخت مجسمه در کنار منیر شاهرودی فرمانفرماییان آغاز کرد (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴). او در کارگاه پرویز تناولی نیز در ساخت مجسمه و جواهرات با او همکاری داشته (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)، و همچنین در دوره‌ی تاریخ هنر معاصر جهان به مدت دو سال شرکت داشته است. 
عارف به پژوهش و تجربه در شرایط جدید مصالح و فنون ساخت نوآور، به خصوص در ترکیب آن‌ها با مصالح انعکاسی همچون آینه پرداخته است.
او به عنوان عضوی از بازوی T-Residency و به عنوان هنرمند مقیم در توییک، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به طراحی و ساخت مجموعه‌ای هنری برای برگزاری نمایشگاه انفرادی خود مشغول بود.
<