آبان, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۹ : ۱۰۱ نکته و نمونه در معرفیِ طراحی گرافیک محیطی

شهرها‭ ‬از‭ ‬هم‌افزاییِ ارتباطِ درونیِ لايه‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬فيزيكی ‬و‭ ‬ديجيتال‭ ‬شكل‌گرفته‌اند‭.‬ به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬موارد،‭ ‬گسترش‭ ‬اين‭ ‬لايه‌ها‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬خوانايي،‭ ‬زيبايي‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬ديداريِ‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬عناصرِ‭ ‬آن‭ ‬كمرنگ‭ ‬شده‌است‭.‬
نياز‭ ‬است‭ ‬مخاطبانِ‭ ‬شهر‭ ‬براي‭ ‬داشتنِ‭ ‬رابطه‌اي‭ ‬ساده،‭ ‬سازنده‭ ‬و‭ ‬پايدار‭ ‬با‭ ‬شهر،‭ ‬در‭ ‬گامِ‭ ‬نخست،‭ ‬لايه‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جداگانه‭ ‬درك‌شان‭ ‬كنند. ‬
‮«‬طراحي‭ ‬گرافيك‭ ‬محيطي‮»‬‭ ‬يك‭ ‬عرصه‌يِ‭ ‬فعاليتِ‭ ‬ميان‌رشته‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نهايت،‭ ‬اين‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬مي‌كندكه‭ ‬رابطه‌ي‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬شهروند‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬كند‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬تلاش‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬طراحي‭ ‬گرافيك‭ ‬محيطي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬صد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬نكته‌ي‭ ‬نظري‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬موردي،‭ ‬معرفي‭ ‬شود‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ نکته و نمونه در معرفی طراحی گرافیک محیطی 

 

<