اردیبهشت, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۷ : ۱۰۱ نمونه از معماریِ سریع

طراحي‭ ‬در‭ ‬بحران،‭ ‬لزوما‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬طراحي‭ ‬در‭ ‬بحران‌هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬نيست‭.‬ تهران،‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬است‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بحران‌ها،‭ ‬شرايط‭ ‬زندگي‭ ‬جمعيت‭ ‬حدودا‭ ‬5‭ ‬ميليون‭ ‬نفري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬ولي‭ ‬ساكن‭ ‬آن‭ ‬نيست‭.‬
به‭ ‬ظهر‭ ‬تهران‭ ‬كه‭ ‬نزديك‭ ‬مي‌شويم،‭ ‬خيابان‌ها‭ ‬پر‭ ‬مي‌شوند‭ ‬از‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬نيم‭ ‬ساعتي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استراحت‭ ‬كردن‭ ‬يا‭ ‬ناهار‭ ‬خوردن‭ ‬مي‌گذرانند‭. ‬كناره‌هاي‭ ‬بزرگراه‌ها،‭ ‬ماشين‌هايي‭ ‬پارك‌شده‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬راننده‌هايشان‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬بزرگراه‭ ‬روي‭ ‬چمن‭ ‬دراز‭ ‬كشيده‌اند‭ ‬يا‭ ‬خوابيده‌اند‭. ‬يا‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬راننده‌هاي‭ ‬تاكسي‭ ‬را‭ ‬ببينيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬چرت‭ ‬نيم‌ساعته‭ ‬نمي‌يابند‭. ‬پيرامون‭ ‬بيمارستان‌ها،‭ ‬اطرافيان‭ ‬و‭ ‬نزديكان‭ ‬بيماران‭ ‬در‭ ‬پياده‌روها‭ ‬نشسته‌اند‭ ‬يا‭ ‬چادر‭ ‬زده‌اند‭. ‬خلاصه‭ ‬اين‌كه‭ ‬لحظاتي‭ ‬براي‭ ‬هريك‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬حالشان‭ ‬خوب‭ ‬نيست‮»‬‭ ‬و‭ ‬جايي‭ ‬ندارند‭ ‬كه‭ ‬بروند‭.‬
معماري‭ ‬سريع،‭ ‬پيشنهادي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬نيازهاي‭ ‬اوليه‌ي‭ ‬جمعيت‭ ‬مهاجر‭ ‬روزانه،‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬همه‌ي‭ ‬شهرونداني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬سپري‭ ‬مي‌كنند. ‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ نمونه از معماریِ سریع 

 

<