دی, ۱۴۰۰

نشریه‌ی ۲۱: ۱۰۱ نکته و نمونه از پروژه‌های تعاملی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ممزوج شدن آن با فضای فیزیکی، معماری دیگر محدود به امری صلب نبوده و دارای قابلیت هایی هم چون انعطاف پذیری و پاسخ گویی می‌باشد.
در حوزه ی معماری، معماران به دنبال ایجاد یک رابطه‌ی معنادار میان ذهن، بدن انسان و محیط اطراف آن هستند.
در این نسخه از توییک 101،  ما سعی کردیم دسته بندی‌های مختلفی از طراحی تعاملی به نمایش بگذاریم، و سپس توضیح مختصری در مورد هر دسته‌بندی بدهیم. در ادامه ی آن،  مثال‌هایی از هر یک از این دسته بندی‌‌ها را نشان می‌دهیم.

 

مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
۱۰۱ نکته و نمونه از پروژه‌های تعاملی
<