اسفند, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۸ : ۱۰۱ نمونه از توربین‌های آبی، بادی و موجی

از‭ ‬بين‭ ‬رفتنِ‭ ‬نظمِ‭ ‬چرخه‌ي‭ ‬كربن‭ ‬در‭ ‬طبيعت‭ ‬به‭ ‬دليلِ‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬انساني‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬اخير،‭ ‬وضعيتِ‭ ‬زيستِ‭ ‬بشر‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نقطه‌اي‭ ‬رسانده‭ ‬كه‭ ‬چاره‌اي‭ ‬جز‭ ‬روي‭ ‬آوردن‭ ‬به‭ ‬منابعِ‭ ‬تجديدپذيرِ‭ ‬انرژي‭ ‬ندارد‭. ‬اكنون‭ ‬ديگر‭ ‬مسئله‭ ‬تنها‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬شتابي‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬طي‭ ‬كنيم‭. ‬توسعه‌ي‭ ‬فناوريِ‭ ‬انرژي‌هاي‭ ‬تجديدپذير،‭ ‬ديگر‭ ‬يك‭ ‬ارزشِ‭ ‬افزوده‌‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬ميان‭ ‬اقتصادهاي‭ ‬پيشروي‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬نمي‌رود؛‭ ‬بلكه‭ ‬يك‭ ‬ضرورت‭ ‬است؛‭ ‬نه‌تنها‭ ‬از‭ ‬زاويه‌ي‭ ‬اقتصاد،‭ ‬بلكه‭ ‬از‭ ‬زاويه‌ي‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬امنيت‭ ‬ملّي‭. ‬
در‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬صد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬نمونه‌ي‭ ‬موردي‭ ‬از‭ ‬توربين‌هاي‭ ‬بادي،‭ ‬آبي‭ ‬و‭ ‬موجي‭ - ‬به‌عنوان‭ ‬محصولاتي‭ ‬كه‭ ‬فناوريِ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انرژي‌هاي‭ ‬تجديدپذير‭ ‬را‭ ‬مي‌تواند‭ ‬گسترش‭ ‬دهد‭ - ‬معرفي‭ ‬مي‌شود‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
نمایش یک‌صفحه‌ای [عمودی]
نمایش دوصفحه‌ای [افقــی]

 

<