اسفند, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۴ : ۱۰۱ نکته درباره‌ی مایکرویونیت و امکان‌سنجیِ توسعه‌ی آن در تهران

در‭ ‬شهر‭ ‬معاصر،‭ ‬فضاهايِ‭ ‬‌عموميِ‭ ‬شهري‭ ‬نقشي‭ ‬كليدي‭ ‬در‭ ‬فراهم‌آوردن‭ ‬راحتي‭ ‬و‭ ‬فراغت‭ ‬ايفا‭ ‬مي‌كند‭ .‬فعال‌كردنِ‭ ‬اين‭ ‬فضاها،‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬فعال‭ ‬كردنِ‭ ‬زندگيِ‭ ‬شهري‭ ‬است‭ .‬آشكارترين‭ ‬جلوه‌ي‭ ‬يك‭ ‬شهرِ‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬پويا،‭ ‬داشتنِ‭ ‬فضاهاي‭ ‬عموميِ‭ ‬فعال‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬كودكان‭ ‬براي‭ ‬رشد‭ ‬عاطفي،‭ ‬شناختي،‭ ‬جسمي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬به‭ ‬فضاي‭ ‬عمومي‭ ‬وابسته‌اند. ‬با‭ ‬اين‭ ‬وجود،‭ ‬حضور‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬فضاهاي‭ ‬عمومي،‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬زمين‌هاي‭ ‬بازي‭ ‬محدود‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬كم‌تر‭ ‬پيش‭ ‬مي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬آن‌ها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬رها‭ ‬بيابند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬بگيرند‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬پيوندي‭ ‬ميانِ‭ ‬نيازِ‭ ‬كودكان‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬در‭ ‬فضاهاي‭ ‬عمومي،‭ ‬و‭ ‬زنده‌شدنِ‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬نتيجه‌ي‭ ‬آن‭ ‬شكل‭ ‬بگيرد‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
نمایش یک‌صفحه‌ای [عمودی]
نمایش دوصفحه‌ای [افقــی]

 

<