بهمن, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۰ : ۱۰۱ نمونه از طراحی و برنامه‌ریزیِ شهریِ حساس به آب

مديريت‭ ‬آب،‭ ‬پيشينه‌اي‭ ‬به‭ ‬درازاي‭ ‬تاريخ‭ ‬تلاش‭ ‬بشريت‭ ‬براي‭ ‬پاسخ‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬نيازهاي‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬آب‭ ‬همواره‭ ‬عنصري‭ ‬كليدي‭ ‬در‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬و‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬سكونت‌گاه‌هاي‭ ‬انساني‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬بيشترِ‭ ‬جوامعِ‭ ‬انساني‭ ‬براي‭ ‬برآوردن‭ ‬نيازهاي‭ ‬اساسي‭ ‬خود‭ ‬مانند‭ ‬آشاميدن،‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬غذا،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬منابع‭ ‬آبي‭ ‬سطحي‭ ‬و‭ ‬زيرزمينيِ‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬شكل‭ ‬گرفته‌اند‭.‬
همگام‭ ‬با‭ ‬انقلاب‭ ‬صنعتي‭ ‬و‭ ‬فراگيريِ‭ ‬رويكردهاي‭ ‬سلطه‌جويانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬طبيعي،‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬متمركز‭ ‬براي‭ ‬مديريت‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ - ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬زيست‌بوم‭ ‬طبيعي،‭ ‬به‌دنبال‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬بهره‌كشي‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آبي‭ ‬بودند‭ -  ‬چرخه‌ي‭ ‬طبيعي‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداخت‭. ‬بحران‭ ‬كمبود‭ ‬آب،‭ ‬رخ‌دادن‭ ‬سيلاب‭ ‬و‭ ‬آلودگي‭ ‬منابع‭ ‬آبي،‭ ‬همگي‭ ‬نشان‌دهنده‌ي‭ ‬تعامل‭ ‬نادرست‭ ‬ميان‭ ‬محيطِ‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چرخه‌ي‭ ‬طبيعي‭ ‬آب‭ ‬هستند‭. ‬آب‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اينكه‭ ‬يك‭ ‬موهبت‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬بيايد،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬خطر‭ ‬يا‭ ‬عامل‭ ‬مزاحم،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬خاكستري‭ ‬و‭ ‬ناكارآمد‭ ‬تحت‭ ‬كنترل‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭.‬
طراحي‭ ‬شهري‭ ‬حساس‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬سبز‭ ‬شهري،‭ ‬رويكردي‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌شود‭ ‬براي‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬ترميم‭ ‬چرخه‌ي‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬راهكارهاي‭ ‬اكولوژيك‭ ‬غيرمتمركز‭ ‬استفاده‌شود‭. ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬زمينه‌ي‭ ‬شهري‭ - ‬تا‭ ‬آن‌جا‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ - ‬مانند‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬زيست‌بوم‭ ‬طبيعي‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬است‭ ‬كار‭ ‬مي‌كند‭. ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك‭ ‬101،‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬راهكارها‭ ‬و‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬مورديِ‭ ‬اين‭ ‬رويكرد‭ ‬مي‌پردازد‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ نمونه از طراحی و برنامه‌ریزیِ شهریِ حساس به آب 
<