مرداد, ۱۳۹۸

نشریه‌ی ۴ : طب سوزنی شهری

طب‭ ‬سوزني،‭ ‬يك‭ ‬تكنيك‭ ‬طبي‭ ‬در‭ ‬نظريه‌ي‭ ‬درماني‭ ‬چين‭ ‬باستان‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن،‭ ‬بدن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سيستمي‭ ‬يكپارچه‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬قسمت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬كل‭ ‬سيستم‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬طب‭ ‬سوزني،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬سوزن‌ها‭ ‬برداشته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اثر‭ ‬درماني‭ ‬آن‌ها‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كند‭. ‬
ايده‌ي‭ ‬اين‭ ‬تئوري‭ ‬در‭ ‬مقياس‭ ‬بزرگ‌تري‭- ‬يعني‭ ‬شهر‭- ‬به‌‭ ‬كارگرفته‭ ‬مي‌شود‭. ‬در‭ ‬طب‭ ‬سوزني‭ ‬شهري،‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬سيستم‭ ‬منسجم،‭ ‬مانند‭ ‬بدن‭ ‬انسان،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شود؛‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬درست‭ ‬مانند‭ ‬طب‭ ‬سوزني‭ ‬چيني،‭ ‬بازنگري‭ ‬شهري‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مداخلات‭ ‬كوچك‭ ‬مقياس‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬بحراني‭ ‬براي‭ ‬دستيابي‭ ‬به‭ ‬حداكثر‭ ‬نتيجه‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭. ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬عبارت‭ ‬طب‭ ‬سوزني‭ ‬شهري‭ ‬توسط‭ ‬Manuel‭ ‬de‭ ‬Sola‭-‬Morales‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬وي‭ ‬سعي‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬شهري‭ ‬داشت‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭.‬
هدف‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬توييك101،‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬طب‭ ‬سوزني‭ ‬شهري‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬ديد‭ ‬كلي‌تري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تئوري‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬مزايا‭ ‬و‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬كند‭. ‬همچنين‭ ‬با‭ ‬انعكاس‭ ‬تحليل‭ ‬گفتمان‭ ‬انتقادي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نظريه‌هاي‭ ‬مربوطه،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬پاسخ‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬تئوري‭ ‬طب‭ ‬سوزني‭ ‬شهري‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭.‬

.

مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ نکته در معرفی طب سوزنی شهری
<