بهمن, ۱۳۹۸

نشریه‌ی ۳ : ابزارهای خودساخت و بازاستفاده‌شده‌ی تولید صدا

تعريف‭ ‬و‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬پروژه‌هايي‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬ايده‌ها‭ ‬و‭ ‬روندهاي‭ ‬كلان‭-‬مانند‭ ‬بازيافت‭- ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬مقياس‌هايي‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬بازيگراني‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬بالا‭ ‬انجام‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬دسترسي‭ ‬به‭ ‬ابزارهاي‭ ‬همگاني‭ ‬پژوهش،‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬ساخت،‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬انجام‭ ‬پروژه‌هايي‭ ‬كوچك‌مقياس‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬ظرفيت‭ ‬بالا‭ ‬گام‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬راه،‭ ‬براي‭ ‬دامنه‌ي‭ ‬گسترده‌تري‭ ‬از‭ ‬ايده‌پردازان‭ ‬فرصت‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬چنين‭ ‬پروژه‭ ‬هايي‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬كلكسيون،‭ ‬با‭ ‬معرفي‭ ‬101روشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬وسيله‌ي‭ ‬مواد‭ ‬بازيافتي‭ ‬مي‌توان‭ ‬صداهايي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ساده‌ترين‭ ‬روش‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فيزيكي‭ ‬بازتوليد‭ ‬كرد،‭ ‬سعي‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شده‌است‭ ‬تا‭ ‬گوشه‌اي‭ ‬از‭ ‬كاربردهاي‭ ‬مواد‭ ‬بازيافتي‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬محصولات‭ ‬خودساخت‭ ‬معرفي‭ ‬‌شود‭ ‬تا‭ ‬نشان‭ ‬داده‌شود‭ ‬كه‭ ‬خيلي‭ ‬ساده‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬مصرف‭ ‬شده،‭ ‬استفاده‌ي‭ ‬دوباره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چرخه‌ي‭ ‬مصرف‭ ‬بازگرداند؛‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬نقشي‭ ‬متفاوت‭.‬

.

مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ نمونه از ابزارهای خودساخت و بازاستفاده‌شده‌ی تولید صدا
<