بهمن, ۱۳۹۸

نشریه‌ی ۲ : مکان‌سازی شهری مشارکتی

كوچه‌هاي‭ ‬تهران‭ - ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬فرمي‭-‬فضايي‭ ‬از‭ ‬يك‌سو‭ ‬و‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬فرهنگي‭-‬اجتماعي‭ ‬ساكنينِ‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ - ‬ظرفيت‭ ‬بالايي‭ ‬براي‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬به‌عنوان‭ ‬يك‭ ‬فضاي‭ ‬عمومي‭ - ‬و‭ ‬نه‭ ‬صرفا‭ ‬يك‭ ‬محل‭ ‬عبور‭ - ‬دارند‭. ‬به‌نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬تبديل‭ ‬كوچه‌ها‭ ‬از‭ ‬فضاهاي‭ ‬عبوريِ‭ ‬حاشيه‌اي،‭ ‬ساكن‭ ‬و‭ ‬خنثي‭ ‬به‭ ‬فضاهاي‭ ‬عمومي‭ ‬زنده،‭ ‬تعاملي‭ ‬و‭ ‬پويا،‭ ‬نيازمند‭ ‬مشاركت‭ ‬ساكنين‭ ‬و‭ ‬رهگذران‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬نظر‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬يك‭ ‬مداخله‌ي‭ ‬فضايي‭ ‬اثربخش‭ ‬است‭.‬
مركز‭ ‬نوآوري‭ ‬شهری‭ ‬تهران‭ ‬[توييك] ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬آزمودن‭ ‬مدل‌هاي‭ ‬مكان‌سازي‭ ‬شهري‭ ‬مشاركتي،‭ ‬پروژه‌ي‭ ‬فليپ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تاثيردادن‭ ‬خواسته‌هاي‭ ‬ساكنين‭ ‬و‭ ‬رهگذران‭ ‬دائمي‭ ‬در‭ ‬افزايش‭ ‬كيفيت‭ ‬فضاي‭ ‬عمومي‭ ‬كوچه‌هاي‭ ‬تهران‭ ‬تعريف‌كرد‭. ‬در‭ ‬نخستين‭ ‬فاز‭ ‬پروژه‌ی‭ ‬فليپ،‭ ‬كوچه‌ي‭ ‬جوزي‭ ‬در‭ ‬محله‌ي‭ ‬خان‌سفيد‭ ‬نياوران‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سايت‭ ‬پروژه‭ ‬انتخاب‌شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های ‭ ‬Design‭ ‬Thinking‭ ‬و Tactical Uurbanism، تغييراتِ‭ ‬پيشنهادي ‭)‬براساس‭ ‬نظر‭ ‬مردم‭(‬ براي‭ ‬كوچه‌‭ ‬تعريف،‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬يك‌روزه‭ ‬اعمال‭ ‬شد‭.‬
این نشریه، ۱۰۱ نکته از این تجربه را برجسته می‌کند؛ نکته‌هایی که می‌توانند برای آن‌ها که می‌خواهند رویکرد مشابهی را در مکان‌سازی مشارکتی در تهران داشته‌باشند، مفید باشد.

.

مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ درس از یک تجربه‌ی مکان‌سازیِ شهریِ مشارکتی
<