بهمن, ۱۳۹۸

نشریه‌ی ۱ : مبلمان شهری مشارکتی

محله‌ی گلشن به عنوان یکی از محله‌های پرجمعیت منطقه‌ی ۴ تهران، در راستای نزدیک شدن به استاندارهای عدالت اجتماعی، بهتر است از میزان آبادانی و امکانات یکسانی با محله‌های همجوار خود برخوردار باشد.  
کارگاه ساخت مبلمان شهری مشارکتی بر آن بود تا فرصتی معرفی کند برای افزایش تعاملات اجتماعی میان معماران جوان و ساکنین محله، و همچنین میان خود ساکنین با یکدیگر. در نتیجه، ساکنین با رویکرد معمارانه‌ای برای ساخت یک مبلمان شهری از راه مشارکت آشنا شدند. فراتر از همه، گام برداشتن در راستای افزایش حس تعلق ساکنین به محله‌ی گلشن، دستاورد اصلی این تجربه بود. 
این نشریه، ۱۰۱ نکته از این تجربه را برجسته می‌کند؛ نکته‌هایی که می‌توانند برای آن‌ها که می‌خواهند رویکرد مشابهی را در ساخت مشارکتی در تهران داشته‌باشند، مفید باشد. 

.

مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ درس از یک تجربه‌ی ساخت مشارکتیِ مبلمان شهری
<